erkəklik

erkəklik
is.
1. Erkək insan və ya heyvanın hal və sifəti.
2. Yaşa dolma, həddi-büluğa çatma, yetkinlik.
3. dan. Qabalıq, kobudluq, qanmazlıq, tərbiyəsizlik. Erkəkliyinə salmaq (qabalıq etmək, qanmazcasına hərəkət etmək).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • köpəklik — is. 1. Qoca itin hal və vəziyyəti; qocalıq (erkək it haqqında). 2. məc. dan. təhq. Yaşı ötmə, qocalma; qocalıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xaya — is. <fars.> anat. Erkəklik vəzilərinin yerləşdiyi kisəcik. // Erkəklik vəziləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axtalamaq — f. 1. Axta eləmək; heyvanın, ya insanın erkəklik vəzilərini çıxartmaq; burmaq. Dananı axtalamaq. Qoçu axtalamaq. – <Müfid:> Həkimlər və cərrahlar çağırdı, onların hamısı dedilər ki, bu iş ancaq körpəlik zamanında mümkündür. Hazırda bunları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axtalanmaq — məch. Axta edilmək, erkəklik vəziləri çıxardılmaq; burulmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axtalanmış — f. sif. 1. Axta edilmiş, erkəklik vəziləri çıxarılmış; burulmuş. Axtalanmış qoç. Axtalanmış xoruz. Axtalanmış heyvan tez kökəlir. – <Çapıq Əmrah:> Cəmiyyət də insan kimidir. Axtalanmış adamdan kişi çıxmadığı kimi, axtalanmış cəmiyyətdən də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axtalatmaq — icb. 1. Heyvanın və ya adamın erkəklik vəzilərini çıxartdırmaq; burdurmaq. Atı axtalatmaq. 2. Meyvənin tumunu (çəyirdəyini) çıxartdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Cross-linguistic onomatopoeias — Sinhala is written in a non Latin script. Sinhala text used in this article is transliterated into the Latin script according to the ISO 15919 standard. Because of the nature of onomatopoeia, there are many cross linguistic cognates of… …   Wikipedia

  • Dreieich — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

  • bərbəş — (Qarakilsə) erkək kəklik. – Bizdər bərbəş erkəx’ kəx’liyə də:rix’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”